Välkommen till BRF Uppsala Ekeby Industrihus

Inte långt från Uppsala centrum ligger Uppsala Ekeby Industrihus inrymt i ett spännande  huskomplex som tillhört Upsala-Ekeby AB. 

Direkt till felanmälan

Om BRF Uppsala Ekeby Industrihus

Föreningen bildades år 1983 på initiativ av ett antal företagare som hyrde lokaler utan besittningsskydd då fastigheten hotades av rivning. Samma år träffades avtal med Uppsala kommun om köp av fastigheten. År 1984 inträffade det formella tillträdet, och 1986 registrerades föreningens första ekonomiska plan hos Länsstyrelsen.
Lokalytorna är fördelade på tre och ett halvt våningsplan (källaren finns endast under delar av huset). 

Företag i Huset

Kontakt med oss i huset

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme i din lokal eller i allmänna utrymmen i huset, finns här information och tips om hur du ska gå tillväga.

Styrelse och tjänstemän i huset

Här finns information och kontaktuppgifter till styrelsen för BRF Uppsala Ekeby Industrihus och tjänstemän i huset.

Historian om Ekeby Bruk

Ekeby bruk bildades den 29 januari 1886 för att på fastigheten Ekeby nr 2 i Bondkyrko, Uppsala län starta produktion av tegel och kakel.

Historian om BRF

Här finns det lite information om bostadsrättsföreningen och hur det kom det sig att det blev en BRF för småföretagare i Uppsala Ekeby